Vama i Vašim ljubimcima na raspolaganju su tri doktora veterinarske medicine

mr.sci. ALAN GENTER, dr.vet.med.

ALAN

Umjesto brzine i smjera vjetra, što mu je bilo važno kod paraglidinga, sada mu je bitno “stanje na cestama” i vremenska prognoza kako bi što sigurnije došao do cilja na svom motornom ljubimcu.

Diplomirao je na Veterinarskom Fakultetu u Zagrebu 1999. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža polaže stučni ispit i dobiva Licencu za samostalan rad na području Repoblike Hrvatske. Akademske godine 2002/2003 godine upisuje znanstveni poslijediplomski studij na Zavodu za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu pod mentorstvom prof. Darka Capaka, dr.vet.med. Obranom magistarske radnje sa temom “Upotreba antimikrobnih lijekova u pripremi pasa za kirurške zahvate na crijevima”stječe titulu Magistra znanosti iz područja “Kirurgije, ortopedije i oftalmologije sa anestezijologijom, ultrazvučnom i rendgenološkom dijagnostikom”.
Od 2000. do 2008. godine radi u Veterinarskoj stanici Koprivnica, ambulanta Koprivnica.
2008. godine počinje sa radom Specijalistička veterinarska ambulanta za male životinje “Pets2vets”.
Tijekom svoje radne karijere radno iskustvo upotpunio je dvokratnim boravkom u Kuwaitu na njihovoj najpoznatijoj klinici ” House of Development Royal Clinic”.

Tijekom svih godina rada u praksi redoviti je polaznik svih stručnih skupova domaćeg ili međunarodnog karaktera. Posljednji u nizu je Europski kongres veterinara male prakse koji se održao u Munchenu 2014. godine.
Privatno i poslovno veliki je ljubitelj životinja, borac za dobrobit životinja i njihova prava.

spec. ZRINKA FILIPOVIĆ-GENTER, dr.vet.med.

IMG_1546

Mnogi koji me poznaju već su čuli priču o Reksu, patuljastom schnautzeru, koji je i bio moj motivator za rad sa životinjama. U međuvremenu Reks je dobio nasljednika, naravno, patuljastog schnautzera, tako da se priča nastavlja…
Slobodno vrijeme kratim trčanjem, a dovoljan motivator mi je bio dobrotvorna utrka u Africi i strah da ne ostanem sama u “afričkoj divljini”. Član sam Jahačkog kluba “Galop” u Peterancu.

 

Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine. Tijekom studija iskustva iz prakse stječe i izvan Hrvatske ( Veterinary clinic Columbus, Ohio; Alfonse Paris).

Nakon odrađenog pripravničkog staža polaže stučni ispit i dobiva Licencu za samostalan rad na području Repoblike Hrvatske. Akademske godine 2007/2008 godine upisuje stručni poslijediplomski studij na Patologija i uzgoj domačih mesoždera na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom prof. Darka Capaka, dr.vet.med. Obranom magistarske radnje sa temom “Acido-bazni status u pasa tijekom inhalacijske i intravenske anestezije”stječe titulu Specijalista iz područja “Patologija i uzgoj domaćih mesoždera”.
Od 2002. do 2008. godine radi kao savjetnik u jednoj od najvećih veterinarskih farmaceutskih tvrtki Intervet International sa sjedištem u Nizozemskoj.
2008. godine počinje sa radom Specijalistička veterinarska ambulanta za male životinje “Pets2vets”.
Tijekom svih godina rada u praksi redoviti je polaznik svih stručnih skupova domaćeg ili međunarodnog karaktera. Posljednja dva u nizu su: WSAVA 2013 – Svjetski kongres veterinara male prakse koji se održao u Aucklandu ( Novi Zeland ) i WSAVA 2014 – Svjetski kongres veterinara male prakse koji se održao u Cape Town-u ( Južnoafrička republika ).

Privatno i poslovno veliki je ljubitelj životinja.

BORIS OBLUČAR, dr.vet.med.

Boris

Boris se pridružio timu ambulante ” Pets2vets” 2013. godine. Slobodno vrijeme krati malim nogometom i rekreativnim trčanjem.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža polaže stučni ispit i dobiva Licencu za samostalan rad na području Repoblike Hrvatske. Akademske godine 2014/2015 godine upisuje stručni poslijediplomski studij “Patologija i uzgoj domačih mesoždera” na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Sudionik je stručnih skupova i veliki ljubitelj životinja.